Algemene gebruiksvoorwaarden van deze site

Dit document bepaalt de voorwaarden waaronder enerzijds Grisar & Co, Falconrui 15 te 2000 Antwerpen , - verder genoemd de UITGEVER - deze website en de diensten die er op aangeboden worden - verder genoemd de SITE - ter beschikking stelt van de gebruikers - verder genoemd de GEBRUIKER. Het gebruik van de SITE onder url "www.levipe.be", "levipe.be" en elke daarvan onderliggende pagina veronderstelt de aanname van en respect voor deze algemene voorwaarden door de GEBRUIKER.

Intellectuele eigendom

De algemene structuur van de SITE, de uitstraling en de inhoud ervan, zowel in tekst als in beeld zijn de exclusieve eigendom van de UITGEVER of van zijn partners. Gebruik en/of copiëren van de inhoud is verboden, ongeacht de methode die hiervoor werd aangewend waaronder, maar niet limitatief beperkt tot, copy/paste of scraping.

"levipe", "levipe.be", "les vins personnalisés", "SommAIlier" zijn gedeponeerd door de UITGEVER. Elk gebruik van deze merknamen door de GEBRUIKER, ongeacht de context, is verboden.

Hyperlinks

De SITE bevat links naar andere sites op het Internet. Door die links te volgen verlaat u de SITE.

Het is toegelaten om zonder kennisgeving een link te creëren naar de inhoud van deze SITE. Het is echter wel verplicht om deze link te openen in een nieuwe tab van de browser dan wel in een nieuw venster. Op straffe van een disavow melding, is het evenwel verboden om dergelijke links te voorzien van het NOFOLLOW attribuut. De UITGEVER heeft steeds het recht om een link te laten verwijderen indien de link vertrekt van een site die niet conform de geest van de SITE is.

Verantwoordelijkheden van de UITGEVER

De informatie op deze SITE komt uit betrouwbare bronnen. Soms kan een informatie niet meer actueel zijn en/of onze grootste zorgen toch fouten bevatten. De UITGEVER heeft steeds het recht om die informatie recht te zetten. De UITGEVER is nooit verantwoordelijk voor mogelijk onjuiste informatie; het gebruik van de informatie van deze SITE is steeds de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER. De UITGEVER kan nooit verantwoordelijk gesteld voor een foutieve interpretatie van de informatie die op SITE wordt gepubliceerd.

Toegang tot de SITE

De UITGEVER doet zijn uiterste best om de site 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ter beschikking te stellen. Nochtans is deze 24x7 niet gewaarborgd. De SITE kan het onderwerp zijn van een upgrade bijvoorbeeld. Of de servers waarop de SITE draaien kunnen een panne vertonen. Hierdoor kan tijdelijke onbeschikbaarheid of vertraagde toegang voorkomen. De verantwoordelijkheid van de UITGEVER kan hiervoor of voor eventueel geleden gevolgschade, niet worden ingeroepen. Bovendien mag de UITGEVER, zonder voorafgaande mededeling, de SITE afsluiten.

Gebruik van het Internet

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt de limieten van het Internet. Zo weet de GEBRUIKER dat informatie misbruikt of verdraaid kan worden of foutief worden verspreid. De UITGEVER doet zijn uiterste best om de gegevens te beveiligen. Alle paswoorden zijn versleuteld en geen enkele betalingsinformatie (kredietkaartnummer, ...) wordt bewaard door de UITGEVER. Nochtans kan de UITGEVER nooit verantwoordelijk worden gesteld voor "identity-theft" of andere methodes die tot doel hebben de GEBRUIKER te schaden. De GEBRUIKER erkent het bestaan van copyrights op informatie die op het Internet circuleert. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor alle informatie die hij van de SITE haalt of aan de SITE brengt.

Aanpassing aan de Algemene Voorwaarden

De UITGEVER is gerechtigd om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Hij is niet verplicht om de GEBRUIKER hiervan op voorhand te verwittigen. Dit biedt de mogelijkheid aan de UITGEVER om de algemene voorwaarden aan te passen aan een evoluerende wetgeving en/of dienstverlening.

Toepasselijk Recht

Ongeacht de plaats van gebruik van de SITE, vallen deze algemene voorwaarden onder het Belgisch Recht. Bij eventuele twist wordt eerst mediatie gezocht tussen partijen vooraleer de rechtbank wordt aangesproken. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

Voor alle verdere vragen omtrent deze algemene voorwaarden kan u een schrijven richten naar

Grisar & Co
Falconrui 15,
2000 Antwerpen,
België

of per e-mail admin(at)levipe.be.